EEVI-MINKKINEN-VIHR.jpg

Eevi Minkkinen

Eevi Minkkinen on itsetuntemusohjaaja ja kouluttaja. Eevi kirjoittaa blogia Hidasta elämää- sivustolle ja hänen kirjansa ‘Ole itsellesi armollinen’ julkaistiin alkuvuodesta 2018.

Eevi uskoo että suorituskeskeisessä ja ihannekuvien täyteisessä ajassamme tarvitsemme ennen kaikkea inhimillistä itsetuntemusta ja armollisuutta.

www.eeviminkkinen.fi

Kiintymyssuhde aikuisessa parisuhteessa, lauantaina 3.8. klo 10:30 - 12:00, Upseerikerhon juhlasali

Tämä workshop tarkastelee inhimillisessä hengessä psykologisen turvallisuuden tunteen rakentumista, kiintymysuhdemallia sekä sitä, miten ne vaikuttavat sisäisiin kokemuksiimme ja käyttäytymiseemme parisuhteissa.

Kiintymyssuhdemalli kuvaa erilaisia tapoja kiintyä. Puhutaan turvallisesta-, ristiriitaisesta- välttelevästä- ja jäsentymättömästä kiintymystyylistä. Työpajassa tutkitaan, miten nämä eri tyylit vaikuttavat omaan oloon ja käyttäytymiseemme läheisissä ihmissuhteissa.

Tämä sessio lisää ymmärrystä ja hyväksyntää itseä ja muita kohtaan, sekä tarjoaa konkreettisia suuntaviivoja sille, miten omaa tapaa kiintyä voi eheyttää kohti turvallista, jos oma kiintymystyyli on turvaton.

Ohjelmakategoria: UPGRADE